Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2008 14:36 Uchwała Nr XXIII/191/04 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice
22.09.2008 14:18 Uchwała Nr XXV/219/04 - w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
22.09.2008 14:01 Uchwała Nr XXV/217/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok
22.09.2008 14:01 Uchwała Nr XXV/218/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok
22.09.2008 14:00 Uchwała Nr XXV/216/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok
22.09.2008 13:59 Uchwała Nr XXV/215/04 - w sprawie budżetu gminy na rok 2005
22.09.2008 13:48 Uchwała Nr XXV/214/04 - w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna
22.09.2008 13:47 Uchwała Nr XXV/212/04 - w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna
22.09.2008 13:47 Uchwała Nr XXV/213/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004
22.09.2008 13:46 Uchwała Nr XXV/211/04 - w sprawie oddalenia skargi Jana Radziwińskiego na Uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna
22.09.2008 13:45 Uchwała Nr XXV/210/04 - w sprawie oddalenia skargi Henryka Kędzia na Uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna
22.09.2008 13:44 Uchwała Nr XXV/209/04 - w sprawie oddalenia skargi Wioletty i Wojciecha Siarkowskich na Uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna
22.09.2008 13:41 Uchwała Nr XXIV/208/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok
22.09.2008 13:38 Uchwała Nr XXIV/207/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004
22.09.2008 13:37 Uchwała Nr XXIV/206/04 - w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"
22.09.2008 13:36 Uchwała Nr XXIV/205/04 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
22.09.2008 13:35 Uchwała Nr XXIV/204/04 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok
22.09.2008 13:33 Uchwała Nr XXIV/203/04 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
22.09.2008 13:31 Uchwała Nr XXIV/202/04 - w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2005 rok
22.09.2008 13:29 Uchwała Nr XXIV/201/04 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz zwolnień od tego podatku
22.09.2008 13:27 Uchwała Nr XXIV/200/04 - w sprawie: utworzenia Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
22.09.2008 13:13 Uchwała Nr XXIV/199/04 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej
22.09.2008 13:08 Uchwała Nr XXIII/198/04 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich
22.09.2008 13:06 Uchwała Nr XXIII/197/04 - w sprawie uchwalenia "Gminnego programu ochrony środowiska"
22.09.2008 13:04 Uchwała Nr XXIII/196/04 - w sprawie uchwalenia "Gminnego programu ochrony środowiska"
22.09.2008 12:58 Uchwała Nr XXIII/195/04 - w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna
22.09.2008 12:57 Uchwała Nr XXIII/194/04 - w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Święta Katarzyna na lata 2004 - 2013
22.09.2008 12:56 Uchwała Nr XXIII/193/04 - w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna
22.09.2008 12:51 Uchwała Nr XXIII/192/04 - w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice – Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna
22.09.2008 12:35 Uchwała Nr XXII/190/04 - w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich

1 2 3 następna