Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2008 12:34 Uchwała Nr XXII/189/04 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach
22.09.2008 12:34 Uchwała Nr XXII/188/04 - w sprawie powołania członka Komisji Budżetu i Finansów
22.09.2008 12:33 Uchwała Nr XXII/187/04 - w sprawie powołania członka Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
22.09.2008 12:32 Uchwała Nr XXII/186/04 - w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
22.09.2008 12:32 Uchwała Nr XXII/185/04 - w sprawie odwołania członka Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gmin
22.09.2008 12:30 Uchwała Nr XXII/184/04 - w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci
19.09.2008 13:19 Uchwała Nr XXII/183/04 - w sprawie nadania nazwy hali sportowej w Siechnicach
19.09.2008 13:19 Uchwała Nr XXII/182/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004
19.09.2008 13:18 Uchwała Nr XXII/181/04 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna
19.09.2008 13:16 Uchwała Nr XXII/180/04
19.09.2008 13:16 Uchwała Nr XXII/179/04 - w sprawie: odrzucenia protestu wniesionego przez Wiolettę i Wojciecha Siarkowskich zamieszkałych 3 w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna
19.09.2008 13:15 Uchwała Nr XXII/178/04 - w sprawie: odrzucenia protestu wniesionego przez Henryka Kędzia zamieszkałego w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna
19.09.2008 13:05 Uchwała Nr XXII/177/04 - w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukaszowice w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna
19.09.2008 13:03 Uchwała Nr XXI/176/04 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich
19.09.2008 12:59 Uchwała Nr XXI/175/04 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
19.09.2008 12:58 Uchwała Nr XXI/174/04 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004
19.09.2008 09:44 Uchwała Nr XXI/173/04 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004
19.09.2008 09:43 Uchwała Nr XXI/172/04 - w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
19.09.2008 09:42 Uchwała Nr XXI/171/04 - w sprawie nabycia nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji i gruntów i budynków jako działka nr 77/4, położonej w obrębie Kotowice, gmina Święta Katarzyna
19.09.2008 09:41 Uchwała Nr XXI/170/04 - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycjnego "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy" zgłoszonego do Funduszu Spójności
19.09.2008 09:12 Uchwała Nr XXI/169/04 - w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice – Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna
19.09.2008 09:06 Uchwała Nr XXI/168/04 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice
19.09.2008 09:03 Uchwała Nr XX/167/04 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach
19.09.2008 09:02 Uchwała Nr XX/166/04 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach
19.09.2008 09:01 Uchwała Nr XX/165/04 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
19.09.2008 08:56 Uchwała Nr XX/163/04 - w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
19.09.2008 08:37 Uchwała Nr XX/164/04 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
19.09.2008 08:33 Uchwała Nr XXI162/04 - w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna" przez Teresę i Mariana Sarneckich
19.09.2008 08:32 Uchwała Nr XX/161/04 - w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna, wniesionego przez Antoniego Sarneckiego
19.09.2008 08:31 Uchwała Nr XX/160/04 - w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice - teren aktywności gospodarczej, wniesionego przez Jerzego Owczarka

poprzednia 1 2 3 następna