Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2018 15:22 Burmistrz Siechnic ogłasza naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
28.09.2018 13:51 Ogłoszenie w sprawie wykonania progów zwalniających na ul. Henryka III w Siechnicach
29.08.2018 14:20 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Kolejowej w Św. Katarzynie
27.07.2018 14:10 Informacja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
27.07.2018 13:17 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
02.07.2018 13:17 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich
28.06.2018 13:39 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Broniewskiego w Radwanicach
28.06.2018 13:25 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich
15.06.2018 14:23 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Miodowej w Iwinach
08.06.2018 12:46 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia opłaty parkingowej na parkingu przy stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach dla osób spoza Gminy Siechnice
20.04.2018 12:39 Ogłoszenie w sprawie dotacji do wymiany pieca na ekologiczne źródła ogrzewania
05.04.2018 10:43 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Wesołej w Smardzowie
05.04.2018 10:27 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Morelowej w Zacharzycach
15.03.2018 09:49 Ogłoszenie Burmistrza Siechnic - Nagroda i wyróżnienie Burmistrza Siechnic dla zawodników za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
01.03.2018 12:37 Drugi nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
31.01.2018 16:36 Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
31.01.2018 09:00 Ogłoszenie - Azbest 2018
01.12.2017 13:10 Spotkanie z mieszkańcami ul. Bzowej w Radwanicach
30.11.2017 14:41 KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZNIESIENIA URZĘDOWEJ NAZWY SOLNIKI JAKO OSADY WSI RADWANICE
27.11.2017 14:10 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
30.10.2017 08:11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
19.10.2017 15:19 Burmistrz Siechnic ogłasza naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
19.10.2017 09:09 Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
18.09.2017 08:48 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Akacjowej w Biestrzykowie
14.07.2017 14:30 Obiekty sportowe - Przyjmowanie rezerwacji
22.06.2017 12:22 Otwarty konkurs ofert na zapewnienie miejsc przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego
17.05.2017 16:15 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
27.04.2017 13:43 Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
11.04.2017 13:31 Informujemy, że w dniu 14.04.2017 r. nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Urząd będzie czynny od godz. 7:10 do 12:00
11.04.2017 12:59 Informujemy, że w dniu 2 maja 2017 r. Urząd Miejski w Siechnicach będzie nieczynny

1 2 3 4 następna