Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2018 11:14 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla zadania pt. „Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich w Gminie Siechnice” oraz branży drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej dla zadania pt. „Przebudowa ul. Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
19.03.2018 14:48 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice – w trybie zamówienia z wolnej ręki
19.03.2018 14:21 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice – os. Jarzębinowe Groblice w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i rozpoczęcie budowy chodnika Groblice os. Jarzębinowe wzdłuż drogi krajowej” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
19.03.2018 13:57 Budowa obiektu oświatowo – sportowego w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
14.03.2018 10:20 Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
08.03.2018 13:56 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 2 zadań inwestycyjnych pn. Zadanie 1: „I Etap Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie”; Zadanie 2: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich”; Gmina Siechnice
01.03.2018 13:05 Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla ulicy Wierzbowej w Sulęcinie ETAP I, w Gminie Siechnice
22.02.2018 07:46 Wykonanie remontu ulicy Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
21.02.2018 16:23 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w ramach zadania pn.: Wykonanie remontu ulicy: Wesołej w Smardzowie, Wierzbowej w Sulęcinie, Morelowej w Zacharzycach, w Gminie Siechnice
19.02.2018 07:59 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla zadania inwestycyjnego "Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach - pomoc rzeczowa" wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
19.02.2018 07:54 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice – os. Jarzębinowe Groblice w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i rozpoczęcie budowy chodnika Groblice os. Jarzębinowe wzdłuż drogi krajowej” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
14.02.2018 13:51 Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
14.02.2018 13:25 Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Gminy Siechnice
06.02.2018 09:09 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
31.01.2018 14:08 Budowa obiektu oświatowo – sportowego w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
29.01.2018 13:36 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Cedrowej w Radwanicach, gmina Siechnice wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu dla zgłoszenia obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
29.01.2018 13:34 Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania poziomego i pionowego oraz awaryjne oznakowanie robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie gminy Siechnice
25.01.2018 11:23 Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Gminy Siechnice
17.01.2018 15:40 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę zbiornika retencyjnego w Smardzowie oraz wykonanie wielowariantowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ścieżki rowerowo-pieszej pomiędzy miejscowością Smardzów a stacją kolejową Smardzów Wrocławski, gmina Siechnice
17.01.2018 14:16 Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID do przystanku kolejowego Iwiny w ramach zadania „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”, gmina Siechnice
17.01.2018 12:16 Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Wesołej w Smardzowie, Wierzbowej w Sulęcinie i Morelowej w Zacharzycach, w Gminie Siechnice
10.01.2018 12:15 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1-Siechnice, Zadanie 2-Święta Katarzyna” -negocjacje bez ogłoszenia
09.01.2018 13:30 Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych
04.01.2018 14:25 Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
02.01.2018 10:50 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
27.12.2017 13:28 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 172 układy pomiarowe
18.12.2017 12:10 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie- I Etap, Gmina Siechnice
27.11.2017 15:24 Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
27.11.2017 14:11 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
21.11.2017 20:18 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”

1 2 3 4 5 6 następna