Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2017 15:09 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polna w Iwinach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
16.05.2017 12:12 Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania poziomego i pionowego oraz awaryjne oznakowanie robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie gminy Siechnice
16.05.2017 08:26 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
15.05.2017 15:11 Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
10.05.2017 15:37 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
09.05.2017 15:08 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowa 7a, działka nr 209/2, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj w oparciu o szczegółową koncepcję Architektoniczno-Budowlaną
21.04.2017 21:06 Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
18.04.2017 13:59 Wykonywanie bieżących prac konserwacyjno - remontowych w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice – roboty w branży gólnobudowlanej, instalacyjno–sanitarnej i gazowej.
10.04.2017 11:42 Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i przebudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, gmina Siechnice
07.04.2017 10:47 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych olegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
05.04.2017 15:56 Remont cząstkowy nawierzchni bitumiczno-asfaltowych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice
05.04.2017 15:53 Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice
27.03.2017 10:29 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowa 7a, działka nr 209/2, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
20.03.2017 14:50 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
15.03.2017 13:46 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
10.03.2017 14:32 Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
28.02.2017 08:05 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
27.02.2017 15:40 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
23.02.2017 15:27 BZP.271.12.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
22.02.2017 16:46 Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Bzowej w Radwanicach” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
21.02.2017 11:10 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
15.02.2017 12:15 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
14.02.2017 15:01 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego” oraz „Budowa ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach”
02.02.2017 15:01 Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
02.02.2017 12:13 Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
27.01.2017 12:20 Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
25.01.2017 13:56 Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
25.01.2017 12:53 Sprawowania nadzoru inwestorskiego wielobranżowego dla zadania: „Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach”
16.01.2017 11:09 Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
28.12.2016 16:04 BZP.271.59.2.2016.PB Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach

1 2 3 4 5 6 następna