Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2018 15:11 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny
05.12.2018 16:08 Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Siechnice
05.12.2018 16:01 Zakup wraz z dostawą szczepionek w 2019/2020r. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie
26.11.2018 11:25 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
22.11.2018 15:07 Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb gminy Siechnice
22.11.2018 14:55 Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych
02.11.2018 11:46 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: „ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice
15.10.2018 14:31 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: „Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej1 ( Działka nr 98/2, Obręb Kotowice)”, Gmina Siechnice
10.10.2018 14:23 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania pt.: „Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich”, Gmina Siechnice
18.09.2018 14:40 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
11.09.2018 17:35 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
06.09.2018 12:16 Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice – 1 etap przebudowy parku przy ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna na działkach 785/1, 785/3, 1128, Gmina Siechnice
06.09.2018 07:46 Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
03.09.2018 13:23 Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice
30.08.2018 14:51 Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla ulicy Wierzbowej w Sulęcinie – ETAP I
24.08.2018 11:04 Dostawa i montaż elementów placu zabaw Na działce nr 257/5 w Iwinach przy ul. Zacisznej, gmina Siechnice
24.08.2018 07:44 Dostawa i montaż wyposażenia 2 placów zabaw na terenie szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
22.08.2018 14:46 Budowa oświetlenia drogowego z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Władysława Grabskiego w miejscowości Siechnice, Zadanie 2: ul. Wrocławska w miejscowości Radomierzyce, Gmina Siechnice
10.08.2018 11:43 Dostawa sygnału internetowego w Gminie Siechnice zgodnie ze wskazanymi lokalizacjami z zapewnieniem serwisu
09.08.2018 13:01 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowych przystanków na terenie gminy Siechnice w podziale na zadania: Zadanie 1 – wykonanie zatoki i dwóch peronów w Radomierzycach, gmina Siechnice; Zadanie 2 – wykonanie zatoki i peronu wraz ze zjazdem w Smardzowie, gmina Siechnice
09.08.2018 11:10 Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika od ul. Strzelińskiej (droga nr 395) do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego, gmina Siechnice
31.07.2018 13:12 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: „Budowa obiektu oświatowo kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach", Gmina Siechnice
24.07.2018 14:45 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej przewodowej dla zadania pt.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie - Etap I", Gmina Siechnice
18.07.2018 15:16 Wykonanie remontu ul. Jesionowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice
13.07.2018 12:01 Budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława Grabskiego w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
10.07.2018 13:37 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej przewodowej dla zadania pt.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie - Etap I", Gmina Siechnice”
02.07.2018 14:36 Zakup wraz z dostawą szczepionek w 2018/2019 r. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie
02.07.2018 11:11 Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2018/2019
29.06.2018 09:12 Przewóz z opieką uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice do Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie w roku szkolnym 2018/2019 i roku szkolnym 2019/2020
28.06.2018 10:34 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla dwóch zadań remontowych: Zadanie nr 1 „Wykonanie remontu ul. Jesionowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice ”Zadanie nr 2 „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna Gmina Siechnice

1 2 3 4 5 6 następna