Piotr Brzuzek

Stanowisko
Kierownik
Miejsce pracy
Biuro ds. Zamówień Publicznych
Telefon
71 / 786 09 53
Fax
71 / 786 09 07
E-mail:
pbrzuzek@umsiechnice.pl