Wydział Spraw Społecznych

Miejsce pracy
Urząd Miesjki w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
Telefon
71 786 092/75/85
E-mail:
wss@umsiechnice.pl