Rejestr zmian w biuletynie

19.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybory 2018 do katalogu WYBORY i REFERENDA w menu przedmiotowym

06.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykaz zbiorów danych do katalogu Rejestry i ewidencje w menu podmiotowym

05.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Budżet i sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Uchwały w menu przedmiotowym

26.01.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu GOSiR / Sport w menu podmiotowym (nowa nazwa GOSiR / Sport (ARCHIWALNY))

12.01.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gimnazjum w menu podmiotowym (nowa nazwa SP nr 2 Siechnice)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu SP Siechnice w menu podmiotowym (nowa nazwa SP nr 1 Siechnice)

11.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE w menu przedmiotowym

05.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Drogi do katalogu Załatwianie spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Zarządzenia w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/353/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 353.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/353/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ssekretaria18022014560.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektu oświatowo – sportowego w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany do SIWZ_ogłoszenia _OPZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektu oświatowo – sportowego w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_bud_Kotowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań geotechnicznych gruntu ul. Św. Marka w miejscowości Zębice Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogloszenia-ul. MiodowaIwiny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo zmiany-ul. Miodowa w Iwinach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania poziomego i pionowego oraz awaryjne oznakowanie robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty- oznakowanie.pdf"

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup półki dyskowej oraz kart kryptograficznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o zmianie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla zadania inwestycyjnego "Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach - pomoc rzeczowa" wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice – os. Jarzębinowe Groblice w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i rozpoczęcie budowy chodnika Groblice os. Jarzębinowe wzdłuż drogi krajowej” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOKUMENTACJA.zip"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice – os. Jarzębinowe Groblice w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i rozpoczęcie budowy chodnika Groblice os. Jarzębinowe wzdłuż drogi krajowej” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory - podkategorie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wyborców - Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wyborców - Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna