Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 0,3 etatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 0,3 etatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 24.04.2017 r. godz. 17:30; Temat: Dyskusja i zapoznanie się z dokumentacją planistyczną: 1) mpzp Radomierzyce "C", 2) mpzp Św. Katarzyna ul. Łękowa, 3) studium Groblice rej. ul. Łąkowej i Kotowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 03.04.2017 r. godz. 17:30; Temat: zagospodarowanie Żernik Wrocławskich kontynuacja, mpzp Żerniki - mpzp Żerniki Wrocławskie "G" oraz dyskusja E,F,B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 27.03.2017 r. godz. 17:30; Temat: zagospodarowanie Żernik Wrocławskich kontynuacja, mpzp Żerniki - mpzp Żerniki Wrocławskie "G" oraz dyskusja E,F,B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 23.03.2017 r. godz. 17:00 (spotkanie komisji odbędzie się w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich) Temat: zagospodarowanie Żernik Wrocławskich kontynuacja, mpzp w Iwinach B - Brochówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Siechnicach dz. nr 247/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. – Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 247/2 obręb Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. – Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 247/2 obręb Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji sanitarnych w Wydziale Inwestycyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.02.2017 w s[rawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 22.02.2017 r. w sprawie kupna dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Siechnice przeznaczonych do oddania w najem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 13.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Siechnice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie, Oddział Terenowy we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 35/5 o powierzchni 0,0745 ha, obręb Wysoka gmina Kobierzyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.01.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 25.01.2017 r. w sprawie określenia procedury ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny, stanowiącej podstawę do naliczenia dotacji dla niepublicznych szkół w których zorganizowano odział przedszkolny, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby prawne na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji dokumentów dla projektu "regionalny Program Energetyki Prosumensckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na talka 2014 -2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnej na ternie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanych ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.01.2017 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 17.01.2017 r. zmieniające załącznik do Zarządzeni nr 125/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.01.2017 r. w sprawie opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.01.2017 r. w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Siechnicach na rok 2017 oraz informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 z Burmistrza Siechnic z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji dokumentów dla projektu "regionalny Program Energetyki Prosumensckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na talka 2014 -2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnej na ternie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanych ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie ws robót budowlanych na ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Bzowej w Radwanicach” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Bzowej w Radwanicach” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna