Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa namiotu plenerowego do Kotowic, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa namiotu plenerowego do Kotowic, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert plac zabaw-01.08.17-MagdalenaStanek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwalony Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategie, programy, plany
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategie, programy, plany
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń na place zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej dla zadania pt. Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu-inspektor nadzoru fogry-01.08.17- Magdalena Stanek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem opieki, do placówek oświatowych na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem opieki, do placówek oświatowych na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie dotyczące działalności lobbingowej na terenie gminy Siechnice- 23.06.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 102/2017 r. Burmistrza Siechnic z dnia 08.08.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w sprawie okreslenia procedury likwidacyjnej w związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Siechnicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Siechnicz dnia 31.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Gminy Siechnice w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SIECHNICE DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WE WROCŁAWIU I W OŁAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA DOWÓZ DZIECINIEPEŁNOSPRAWNYCH.htm"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - "Wyposażenie zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowejw Siechnicach"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wposazenie zaplecza.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - "Wyposażenie zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowejw Siechnicach"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice w innych formach wychowania przedszkolnego, na warunkach takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SIECHNICE DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WE WROCŁAWIU I W OŁAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo-zmiany- Magdalena Stanek - 28.07.17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - "Wyposażenie zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowejw Siechnicach"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wposazenie zaplecza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zjazdu tymczasowego obręb Blizanowice – Trestno oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zjazdu tymczasowego, obręb Sulęcin - Szostakowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadanie nr I: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zjazdu tymczasowego na drogę powiatową nr 1934D działka nr 42/1 dr z działki nr 11/2 własność Gmina Siechnice, Obręb Blizanowice-Trestno, gm. Siechnice na potrzeby obsługi komunikacyjnej tymczasowej drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do działek gminnych. Zadanie nr II: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zjazdu tymczasowego na drogę powiatową nr 1942D działka nr 57/1 dr z działki 166/32 własność Gmina Siechnice, Obręb Sulęcin-Szostakowice, gm. Siechnice na potrzeby obsługi komunikacyjnej tymczasowej drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do działek gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty-oswietlenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MODERNIZACJA PLACUZABAW-Magdalena Stanek-27.07.17.htm"
Dotyczy dokumentu:
DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SIECHNICE DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WE WROCŁAWIU I W OŁAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "aktualny druk oferty plac zabaw - Lesław Kubik,Piotr Neuman - 27.07.2017 r.docx"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "aktualny załacznik 2 - Lesław Kubik, Piotr Neuman- 27.07.2017 r.docx"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "aktualny załacznik 4 - Lesław Kubik, Piotr Neuman- 27.07.2017 r.docx"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszsenie o zmianie ogłoszenia plac zabawZerniki - Lesław Kubik, Piotr Neuman - 27.07.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opis dot. tablicy informacyjnej - Lesław Kubik,Piotr Neuman - 27.07.2017 r.docx"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar - Lesław Kubik, Piotr Neuman - 27.07.2017r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_tablicy(1) - Lesław Kubik, Piotr Neuman -27.07.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany plac zabaw Żerniki - Lesław Kubik, PiotrNeuman - 27.07.2017 r.pdf"

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko księgowe ds. obsługi finansowo-księgowej projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych w wymiarze pełnego etatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych w ciągu drogi powiatowej nr 1939 D odcinek Biestrzyków-Radomierzyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacje i przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych w ciągu drogi powiatowej nr 1939 D odcinek Biestrzyków-Radomierzyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych w ciągu drogi powiatowej nr 1939 D odcinek Biestrzyków-Radomierzyce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacja.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych w ciągu drogi powiatowej nr 1939 D odcinek Biestrzyków-Radomierzyce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytanie ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych w ciągu drogi powiatowej nr 1939 D odcinek Biestrzyków-Radomierzyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych w ciągu drogi powiatowej nr 1939 D odcinek Biestrzyków-Radomierzyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań pn.: 1. „Wykonanie ściany oporowej z grodzic na stawie w Żernikach Wrocławskich” 2. „Czyszczenie i remont dwóch zbiorników wodnych w Świętej Katarzynie i Smardzowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze zadanie 3 - Magdalena Stanek -26.07.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze zadanie 1 - Magdalena Stanek -26.07.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze zadanie 2 - Magdalena Stanek -26.07.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu - Magdalena Stanek -26.07.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont i oczyszczanie z namułu dwóch zbiorników wodnych w Świętej Katarzynie i Smardzowie, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze - Magdalena Stanek -25.07.2017.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna