Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "urszula_chomicz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "monika_klujew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "jolanta_przybytniowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "helena_kardzis.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kamil_kowalczyk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Meble szkoła ul. Osiedlowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż lamp solarnych w miejscowości Siechnice ul. Energetyczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Władysława Grabskiego w miejscowości Siechnice, Zadanie 2: ul. Wrocławska w miejscowości Radomierzyce, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych (wymiana drzwi balkonowych) w lokalu przy ul. Żernickiej 44c w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych (wymiana drzwi balkonowych) w lokalu przy ul. Żernickiej 44c w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Miejska Komisja Wyborcza w Siechnicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, III piętro - pokój 308 ustaliła godziny pełnienia dyżurów do przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza w dniach od 18.09 - 27.09.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Komisja Wyborcza w Siechnicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, III piętro - pokój 308 ustaliła godziny pełnienia dyżurów do przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza w dniach od 18.09 - 27.09.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Komisja Wyborcza w Siechnicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, III piętro - pokój 308 ustaliła godziny pełnienia dyżurów do przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza w dniach od 18.09 - 27.09.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny konstrukcji więźby dachowej budynku świetlicy przy ul. Parkowej 2 w Żernikach Wrocławskich. Wykonanie projektu na podstawie w/w ekspertyzy i zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "agata_zawadziło-drobnica.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "barbara-borkowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "beata_parkitna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Henryk_turczyński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sylwester_graczyk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wprowadzonych zmianach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko: Operator urządzeń oczyszczania ścieków.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko: Operator urządzeń oczyszczania ścieków.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. Nabór - operator urządzeń oczyszczaniaścieków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko: Operator urządzeń oczyszczania ścieków.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Nabór - operator urządzeń oczyszczaniaścieków, kierowca.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko: Operator urządzeń oczyszczania ścieków.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "milan_usak-kwiecien.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "milan_usak-sierpien.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "leslaw_kubik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "barbara_kosterska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "krystyna-chmura.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na wniosek Burmistrza odbędzie się w dniu 21.09.2018 r. o godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu z dnia 07 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna