Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – Etap I, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. inwestycji kubaturowych w Wydziale Inwestycyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dz. nr 246/27 przy ul. Batorego w Mokrym Dworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – dz. nr 580/2 Radwanice, 545/93 Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach oraz linii zasilającej do projektowanej tablicy bezpiecznikowej zasilającej urządzenia w kuchni i obwodu zasilającego piec konw-parowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27s za IV kw 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-27s za IV kw 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE O JEDNOSTCE (dane kontaktowe, NIP, REGON)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZKOŁY.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE O JEDNOSTCE (dane kontaktowe, NIP, REGON)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Instrukcja kancelaryjna SP Nr 2 w Siechnicach.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE O JEDNOSTCE (dane kontaktowe, NIP, REGON)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut SP2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o działalności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dokumentach związanych z działalnością szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE O JEDNOSTCE (dane kontaktowe, NIP, REGON)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – Etap II Zakup portalu, aplikacji na urządzenia mobilne, formularzy elektronicznych wraz z wdrożeniem e-usług dla Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – Etap II Zakup portalu, aplikacji na urządzenia mobilne, formularzy elektronicznych wraz z wdrożeniem e-usług dla Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – Etap II Zakup portalu, aplikacji na urządzenia mobilne, formularzy elektronicznych wraz z wdrożeniem e-usług dla Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Odkomarzanie metodą agrolotniczą terenów zieleni na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Odkomarzanie metodą agrolotniczą terenów zieleni na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie 4 klombów o łącznej powierzchni ok. 68 m2 i 6 sztuk donic, przed ratuszem w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – Etap I, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat zgłoszonych zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 16.05.2018 r. - godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy odbędzie się 14.05.2018 r. - godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa drobnego sprzętu wodnego, będącego wyposażeniem przystani wodnej zlokalizowanej przy zbiorniku retencyjnym w Siechnicach w podziale na zadania: Zadanie nr 1 dostawa zabawek wodnych - zjeżdżalnia Zadanie nr 2 dostawa zabawek wodnych – trampolina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna