Rejestr zmian w biuletynie

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 październik 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do spoąrzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce - teren "A", gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/337/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 październik 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/337/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 październik 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/334/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 października 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 październik 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do spoąrzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce - teren "A", gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/335/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 październik 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/334/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 października 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia, artykułów szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część zadania: „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana terminu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE O JEDNOSTCE (dane kontaktowe, NIP, REGON)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/345/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Spotkanie z mieszkańcami ul. Bzowej w Radwanicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie trzech wpustów w ulicy Słonecznej w Radwanicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE O JEDNOSTCE (dane kontaktowe, NIP, REGON)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE O JEDNOSTCE (dane kontaktowe, NIP, REGON)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaprojektowanie, wydruku oraz dostawa 30 szt. plakatów oraz 250 szt. ulotek w związku z realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” wyłonionego w trybie pozakonkursowym do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detalicznanapojów alkoholowych-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Święta Katarzyna droga dojazdowa do gruntów rolnych – ul. Polna wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowoduosobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dowodów osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf"

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZNIESIENIA URZĘDOWEJ NAZWY SOLNIKI JAKO OSADY WSI RADWANICE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie – I Etap, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu-rozbudowa szkoły pods.w Świetej Katarzynie.pdf"

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany i wyjasnienia projekt OSP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XLI/17 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo zmiany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłosznia-osp.pdf"

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ipu remont czastkowy nawierzchni tluczniowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia, artykułów szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część zadania: „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia, artykułów szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część zadania: „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Inspektora w Biurze ds. Budżetu i Kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru 11 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK 1B-ZADANIE IV.XLSX"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK 1B-ZADANIE V (2).XLSX"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna