Rejestr zmian w biuletynie

03.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie audytu (ex-post) poziomu rekompensaty z tytułu świadczenia usług w 2019 i 2020 roku zleconych przez Gminę Siechnice spółce Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego A.Kozłowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowegoJ.Kłosiński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowegoK.Nowak-Pokorny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego M.Młyńczak.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego M.Mokrowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego W.Juryta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koretka oświadczenia majątkowego A. Dulski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koretka oświadczenia majątkowegoA.Krzyżanowski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koretka oświadczenia majątkowego B.Jarząbek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koretka oświadczenia majątkowego E.Świech.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koretka oświadczenia majątkowego J.Olczak.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koretka oświadczenia majątkowego K.Mońca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koretka oświadczenia majątkowego Ł. Kropski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koretka oświadczenia majątkowego M.Sulikowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koretka oświadczenia majątkowego P.Nowiński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info nr 4 Wyjaśnienia, zmiany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "210226_zestawienie ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. promocji gminy w Wydziale Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. współpracy i informacji publicznej w Wydziale Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "aktualny plan 26022021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan zamówien 2021 bzp 26022021.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "A_ST naprawa na gorąco.doc"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "A_ST naprawa na gorąco.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "B_ST naprawa na zimno.doc"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "B_ST naprawa na zimno.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "C_ST remonter.doc"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "C_ST remonter.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D_ST_regulacja pionowa urządzeń.doc"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D_ST_regulacja pionowa urządzeń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "E_ST_pobocza.doc"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "E_ST_pobocza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "F_ST_naw z destruktu.docx"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "F_ST_naw z destruktu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "G_ST_Slurry Seal.doc"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "G_ST_Slurry Seal.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info nr 3 Zmiana terminu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dz. nr 783/3 Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja 185 drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja 185 drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_pielęgnacja drzew wiosna 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wycinki drzew i gospodarowania zielenią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja złożona przez 44 mieszkańców Zębic (wpływ do Urzędu dn. 12.02.21 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja złożona przez 44 mieszkańców Zębic (wpływ do Urzędu dn. 12.02.21 r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI38318 Rady Miejskiej w Siechnicach zdnia 22 lutego 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu i publikacji ogłoszenia prasowego w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedłużenie terminu składania ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu i publikacji ogłoszenia prasowego w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedłużenie terminu składani ofert BFZ.pdf"

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna