Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 131/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 30.12.2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 31.12.2016 r. w sprawie powołania i zasad funkcjonowania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Siechnice na lata 2016 - 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 31.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Szkół Podstawowych i Gimnazjum na dzień 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 128/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 30.12.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 28.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 r. oraz organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 28.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia nr 124/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 21.12.2016 r. Rozstrzygnięcie w sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznej wglądu, w dniach od 31 października do 21 listopada 2016 roku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 21.12.2016 r. w sprawie powołania międzywydziałowego zespołu pod nazwą Jednostka Realizująca Projekt (JRP) dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centów przesiadkowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Siechnice w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. „Przebudowa ul. Kościuszki w Radwanicach, gmina Siechnice”: w specjalności drogowej i sanitarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie nadzoru i badań archeologiczno-architektonicznych przy realizacji inwestycji „Budowa, rozbudowa i przebudowa ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia nr WPR.6220.5.19.2016.JG z dn. 25.01.2017 r. o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa centrum logistycznego HE Wrocław 3 budowa 2 hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan postepowań na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.01.2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 131/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 30.12.2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Siechnice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Siechnice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. oświaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawowania nadzoru inwestorskiego wielobranżowego dla zadania: „Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Sprawowania nadzoru inwestorskiego wielobranżowego dla zadania: „Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
: Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – Etap I”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kwiatów do 32 szt. donic typu HARMONIA EX. (16 kompletów) zlokalizowanych na placu miejskim przy ul. Jana Pawła II w Siechnicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kwiatów do 32 szt. donic typu HARMONIA EX. (16 kompletów) zlokalizowanych na placu miejskim przy ul. Jana Pawła II w Siechnicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "(+)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "(+)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "(+)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "(+)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawowania nadzoru inwestorskiego wielobranżowego dla zadania: „Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kwiatów do 32 szt. donic typu HARMONIA EX. (16 kompletów) zlokalizowanych na placu miejskim przy ul. Jana Pawła II w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna