Rejestr zmian w biuletynie

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na zapewnienie miejsc przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 82_2017 Burmistrza Siechnice - wsprawie ogłoszenia konkursu ofert - inne formy wychowaniaprzedszkolnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na zapewnienie miejsc przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 82_2017 Burmistrza Siechnice - wsprawie ogłoszenia konkursu ofert - inne formy wychowaniaprzedszkolnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Opracowania inwentaryzacji drzewostanu na działkach gminnych nr 553/4 oraz 553/3, obręb Siechnice, w celu ustalenia stanu zdrowotnego drzew i oceny realnego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Inwentaryzacja będzie służyć jako baza danych do wykonania parku linowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na zapewnienie miejsc przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "istotne postanowienia do umowy Zadanie 1"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "istotne postanowienia do umowy Zadanie 2 i 3"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plakat 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plakat 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie analizy i prognozy ruchu dla skrzyżowania ul. Św. Krzyża, ul. Wiosennej z ul. Opolską(DK94) w Siechnicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie ofert"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe: Wykonanie analizy i prognozy ruchu dla skrzyżowania ul. Św. Krzyża, ul. Wiosennej z ul. Opolską(DK94) w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie zatwiedzenia sprawozdania finansowego Zespołu Poieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 w spr. ustalenia zakładowgo planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów - Święta Katarzyna droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Siechnicz dnia 20.06.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na ralizację zadań pub;icznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępn. do wychowania przedszkolnego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 60 2017 z dnia 11 maja 2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radwanicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice” „
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonywanie bieżących prac konserwacyjno - remontowych w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice – roboty w branży ogólnobudowlanej, instalacyjno–sanitarnej i gazowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie analizy i prognozy ruchu dla skrzyżowania ul. Św. Krzyża, ul. Wiosennej z ul. Opolską(DK94) w Siechnicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna