Rejestr zmian w biuletynie

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu rezerwacji i wynajmu obiektów sportowych z terenu Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie nadanie imienia Przedszkolu w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Treren "B" dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmainy nazwy ulicy w Smardzowie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności oraz poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna