Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostarczenie i obsługę urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę peralgonii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nagrody Burmistrza Siechnic dla zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 547/8, 547/37, 547/44, 548/11 obręb Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Siechnice w roku 2016 dla Przedszkola Niepublicznego Supełek oraz Niepublicznego Przedszkola Kolorowy Kącik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik (+)
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Siechnice w roku 2016 dla Przedszkola Niepublicznego Supełek oraz Niepublicznego Przedszkola Kolorowy Kącik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Siechnice w roku 2016 dla Przedszkola Niepublicznego Supełek oraz Niepublicznego Przedszkola Kolorowy Kącik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "(+)"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe System Informacji Prawnej-LEX Samorząd Terytorialny on-line
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 547/8, 547/37, 547/44, 548/11 obręb Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 547/8, 547/37, 547/44, 548/11 obręb Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu – Etap I”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę peralgonii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OFERTA PRACY - HASCO LEK S.A
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe System Informacji Prawnej-LEX Samorząd Terytorialny on-line
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku-II tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinie RIO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr V/86/2017 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Siechnic sprawozdaniuz wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, tytuł zadania „Biegaj w Siechnicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, tytuł zadania „Wędrujące prawa dziecka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
OFERTA PRACY - stanowisko ds. inwestycji kubaturowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OFERTA PRACY - stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji elektroenergetycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowa 7a, działka nr 209/2, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj w oparciu o szczegółową koncepcję Architektoniczno-Budowlaną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowa 7a, działka nr 209/2, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj w oparciu o szczegółową koncepcję Architektoniczno-Budowlaną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i przebudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i przebudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa stołów i ławek zewnętrznych do miejscowości Zębice i Zacharzyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowa 7a, działka nr 209/2, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj w oparciu o szczegółową koncepcję Architektoniczno-Budowlaną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna