Rejestr zmian w biuletynie

27.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwalony Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwalony Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego w Świętej Katarzynie ul. Żernicka dz. nr 570/9 w formule zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów na potrzeby budowy ogrodzenia wraz z bramą i furtką działki nr 45/1 przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów na potrzeby budowy ogrodzenia wraz z bramą i furtką działki nr 45/1 przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Parkowej w miejscowości Święta Katarzyna, gmina Siechnice (działka nr 570/6) – wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Parkowej w miejscowości Święta Katarzyna, gmina Siechnice (działka nr 570/6) – wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN AUDYTU NA ROK 2016 - Urząd Miejski w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN AUDYTU NA ROK 2016 - Urząd Miejski w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"

23.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 2 lokali usługowych na 4 mieszkania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w budynku socjalnym przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie trawnika sportowo-rekreacyjnego na części terenu działki nr 257/5 w Iwinach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"

21.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu z dnia 15 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 2 lokali usługowych na 4 mieszkania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w budynku socjalnym przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 2 lokali usługowych na 4 mieszkania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w budynku socjalnym przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy wjazdów na drogę krajową DK nr 94 z następujących działek stanowiących drogi lokalne należące do Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy wjazdów na drogę krajową DK nr 94 z następujących działek stanowiących drogi lokalne należące do Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic - o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ” na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic - o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ” na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Parkowej w miejscowości Święta Katarzyna, gmina Siechnice (działka nr 570/6) – wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Parkowej w miejscowości Święta Katarzyna, gmina Siechnice (działka nr 570/6) – wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna