Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 172 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana drzew na terenach zieleni publicznej w Siechnicach oraz pielęgnacja w/w drzew przez okres 5 miesięcy od daty odbioru prac w tym: I. Posadzenie 84 szt. drzew w gatunkach, odmianach, parametrach przedstawionych w załączonej liście (załącznik nr 1). II. Pielęgnacja drzew przez kres 5 miesięcy od posadzenia roślin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wymiana drzew na terenach zieleni publicznej w Siechnicach oraz pielęgnacja w/w drzew przez okres 5 miesięcy od daty odbioru prac w tym: I. Posadzenie 84 szt. drzew w gatunkach, odmianach, parametrach przedstawionych w załączonej liście (załącznik nr 1). II. Pielęgnacja drzew przez kres 5 miesięcy od posadzenia roślin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę – modernizację świetlicy w Iwinach przy ul. Miodowa 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad sesji nr IX/19 Rady Miejskiej w Siechnicach 23 maja 2019 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad sesji nr IX/19 Rady Miejskiej w Siechnicach 23 maja 2019 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad sesji nr IX/19 Rady Miejskiej w Siechnicach 23 maja 2019 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad sesji nr IX/19 Rady Miejskiej w Siechnicach 23 maja 2019 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad sesji nr IX/19 Rady Miejskiej w Siechnicach 23 maja 2019 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad sesji nr IX/19 Rady Miejskiej w Siechnicach 23 maja 2019 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad sesji nr IX/19 Rady Miejskiej w Siechnicach 23 maja 2019 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad sesji nr IX/19 Rady Miejskiej w Siechnicach 23 maja 2019 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad sesji nr IX/19 Rady Miejskiej w Siechnicach 23 maja 2019 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. godz.17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się (zamiast 20.05.2019 r. godz. 17:30) w dniu spotka się 27 maja 2019 r. o godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godz.17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko w dziale pomocy społecznej na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - DOSTAWA 2 NAMIOTÓW EKSPRESOWYCH DLA SOŁECTWA SMARDZÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytanie ofertowe - Dostawa 2 namiotówekspresowych dla Sołectwa Smardzów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - DOSTAWA 2 NAMIOTÓW EKSPRESOWYCH DLA SOŁECTWA SMARDZÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe - Dostawa 2 namiotówekspresowych dla Sołectwa Smardzów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - DOSTAWA 2 NAMIOTÓW EKSPRESOWYCH DLA SOŁECTWA SMARDZÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 7A, gmina Siechnice, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego obejmującego: meble, tablice szkolne oraz inne akcesoria dla pomieszczeń: dydaktycznych, administracyjnych, socjalnych, technicznych, auli, stołówki oraz sanitariatów. Zadanie 2: Dostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zadanie 3: Wyposażenie auli w kompletną, uniwersalną, szkolną scenę teatralną. Zadanie 4: Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni obejmującego wyposażenie bufetu, zmywalni naczyń stołowych, rozdzielni, magazynu zasobów, magazynu mleka, aneksu porządkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice – wykonanie drenażu francuskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice – wykonanie drenażu francuskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ORZ.zip"
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice – wykonanie drenażu francuskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - DOSTAWA NAMIOTU PLENEROWEGO DLA SOŁECTWA MOKRY DWÓR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonywanie prac remontowych ogólnobudowlanych oraz inwestycyjnych w niedużym zakresie w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AKTUALNE ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Montaż słupków drewnianych wokół działki nr 542/57, kąpielisko Błękitna Laguna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna