Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic ogłasza naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic ogłasza naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup drukarki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedłużenie licencji na ochronę antywirusową oraz ochronę UTM.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6 Blizanowice-Trestno
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 54/3, 54/4 Prawocin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Siechnice w podziale na dwa zadania:Zadanie I: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (internet stacjonarny) dla potrzeb Gminy Siechnice;Zadanie II: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostęp do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo zmiany telekomunkacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo-zmiany centra.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LOGO-zał. 1A OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LOGO-Załącznik 9 IPU-centra.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie czyszczenia i kamerowania kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18 pażdziernika 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Siechnice w podziale na dwa zadania:Zadanie I: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (internet stacjonarny) dla potrzeb Gminy Siechnice;Zadanie II: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostęp do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIEOGŁOSZENIA-telekomunikacja.htm"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/333/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. w sprawie zaliczenia dróg - ulic zlokalizowanych w miejscowościach na terenie Gminy Siechnice do kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/332/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. w sprawie inwestycji na terenie należącym do Polskich Kolei Państwowych związanej z budową chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/331/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLI/327/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/330/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/329/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację nieskiej emicji w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/328/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLI/327/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja: 26 października 2017 godz. 8.00 - Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja: 26 października 2017 godz. 8.00 - Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja: 26 października 2017 godz. 8.00 - Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 25.10.2017 r. w Urzędzie Miejskim godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 23.10.2017 r. – w Urzędzie Miejskim godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o ponownym (szóstym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘A’, gmina Siechnice;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NABÓR NA STANOWISKO PRACY gospodarki nieruchomościami (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 26 października 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REMONT ULICY STEFANA BATOREGO W MIEJSCOWOŚCI MOKRY DWÓR, GMINA SIECHNICE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
REMONT ULICY STEFANA BATOREGO W MIEJSCOWOŚCI MOKRY DWÓR, GMINA SIECHNICE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZEBUDOWA ULICY WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADWANICACH, GMINA SIECHNICE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
PRZEBUDOWA ULICY WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADWANICACH, GMINA SIECHNICE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Siechnice w podziale na dwa zadania:Zadanie I: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (internet stacjonarny) dla potrzeb Gminy Siechnice;Zadanie II: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostęp do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Siechnice w podziale na dwa zadania:Zadanie I: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (internet stacjonarny) dla potrzeb Gminy Siechnice;Zadanie II: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostęp do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY SIECHNICE STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SIECHNICE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY SIECHNICE STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SIECHNICE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont bieżący świetlicy w Iwinach- przebudowa sanitariatów i tarasu, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Remont bieżący świetlicy w Iwinach- przebudowa sanitariatów i tarasu, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.10.2017 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie monitoringu na świetlicy „Pod Lipami” w Zębicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podatku od środków transportowych oraz ulg uznaniowych w spłacie należności w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o naborze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podatku od środków transportowych oraz ulg uznaniowych w spłacie należności w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o naborze.pdf"

13.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu-zadanie 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach, ul. A. Mickiewicza 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019 na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert-Zimowe utrzymanie dróggminnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zjazdu tymczasowego na drogę powiatowej nr 1934D działka 42/1 dr z działki nr 11/2, Obręb Blizanowice-Trestno i 1942D działka nr 57/1 dr z działki nr 166/32, Obręb Sulęcin-Szostakowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe - zjazdy tymczasowe 2.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zjazdu tymczasowego na drogę powiatowej nr 1934D działka 42/1 dr z działki nr 11/2, Obręb Blizanowice-Trestno i 1942D działka nr 57/1 dr z działki nr 166/32, Obręb Sulęcin-Szostakowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe - zjazdy tymczasowe 1.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zjazdu tymczasowego na drogę powiatowej nr 1934D działka 42/1 dr z działki nr 11/2, Obręb Blizanowice-Trestno i 1942D działka nr 57/1 dr z działki nr 166/32, Obręb Sulęcin-Szostakowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacje Sulęcin - Szostakowice].pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zjazdu tymczasowego na drogę powiatowej nr 1934D działka 42/1 dr z działki nr 11/2, Obręb Blizanowice-Trestno i 1942D działka nr 57/1 dr z działki nr 166/32, Obręb Sulęcin-Szostakowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacje Trestno - Blizanowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zjazdu tymczasowego na drogę powiatowej nr 1934D działka 42/1 dr z działki nr 11/2, Obręb Blizanowice-Trestno i 1942D działka nr 57/1 dr z działki nr 166/32, Obręb Sulęcin-Szostakowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podatku od środków transportowych oraz ulg uznaniowych w spłacie należności w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna