Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 547/8, 547/37, 547/44, 548/11 obręb Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 547/8, 547/37, 547/44, 548/11 obręb Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu – Etap I”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę peralgonii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OFERTA PRACY - HASCO LEK S.A
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe System Informacji Prawnej-LEX Samorząd Terytorialny on-line
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku-II tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinie RIO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr V/86/2017 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Siechnic sprawozdaniuz wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, tytuł zadania „Biegaj w Siechnicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, tytuł zadania „Wędrujące prawa dziecka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
OFERTA PRACY - stanowisko ds. inwestycji kubaturowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OFERTA PRACY - stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji elektroenergetycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowa 7a, działka nr 209/2, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj w oparciu o szczegółową koncepcję Architektoniczno-Budowlaną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowa 7a, działka nr 209/2, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj w oparciu o szczegółową koncepcję Architektoniczno-Budowlaną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i przebudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i przebudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa stołów i ławek zewnętrznych do miejscowości Zębice i Zacharzyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowa 7a, działka nr 209/2, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj w oparciu o szczegółową koncepcję Architektoniczno-Budowlaną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna