Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Siechnicach dz. nr 247/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. – Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 247/2 obręb Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. – Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 247/2 obręb Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji sanitarnych w Wydziale Inwestycyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 01.03.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowonej położonej w obrębie Zębice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.02.2017 w s[rawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 22.02.2017 r. w sprawie kupna dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Siechnice przeznaczonych do oddania w najem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 13.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Siechnice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie, Oddział Terenowy we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 35/5 o powierzchni 0,0745 ha, obręb Wysoka gmina Kobierzyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.01.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 25.01.2017 r. w sprawie określenia procedury ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny, stanowiącej podstawę do naliczenia dotacji dla niepublicznych szkół w których zorganizowano odział przedszkolny, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby prawne na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji dokumentów dla projektu "regionalny Program Energetyki Prosumensckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na talka 2014 -2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnej na ternie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanych ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.01.2017 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 17.01.2017 r. zmieniające załącznik do Zarządzeni nr 125/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.01.2017 r. w sprawie opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.01.2017 r. w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Siechnicach na rok 2017 oraz informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 z Burmistrza Siechnic z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji dokumentów dla projektu "regionalny Program Energetyki Prosumensckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na talka 2014 -2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnej na ternie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanych ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o stanie posiadania w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozłożenie na raty podatku lub odroczenie terminu płatności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie zaległości podatkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie 3 klombów przed ratuszem w Siechnicach o łącznej powierzchni ok. 67 m2. Prace obejmują usunięcie rosnących krzewów (tawuł, wrzosów, irg), przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia z uwzględnieniem ochrony istniejącego nawodnienia, posadzenie róż okrywowych zaakceptowanych przez zamawiającego, ściółkowanie korą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa sprzętu IT, licencji.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa sprzętu IT, licencji.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej - 14.03.2017 r. godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 13.03.2017 r. godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa sprzętu IT, licencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ SIECHNIC POSZUKUJE PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ W ZAKRESIE: realizacji zadania publicznego, mającego na celu zapewnienie wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami Gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. „Remont ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich”: w specjalności drogowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. „Remont ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich”: w specjalności drogowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 16 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WPR.6220.10.12.2016.2017.JG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WPR.6220.10.10.2016.2017.JG o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna