Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.11.2016 r. godz. 18:00 - Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.11.2016 r. godz. 17:30 - Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.11.2016 r. i 19.11.2016 r. godz. 17:30 - Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o zgodności z MPZP / Zmiana sposobu użytkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o zgodności z MPZP / Zmiana sposobu użytkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabawa w miejscowości Mokry Dwór
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/221/2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.10.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/220/2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/218/2016 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.10.2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/218/2016 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.10.2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.10.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/218/2016 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.10.2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa i posadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją. Lista drzew, lokalizacje, ogólne zasady wykonania robót przedstawione zostały w załącznikach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa i posadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją. Lista drzew, lokalizacje, ogólne zasady wykonania robót przedstawione zostały w załącznikach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa i posadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją. Lista drzew, lokalizacje, ogólne zasady wykonania robót przedstawione zostały w załącznikach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna