Rejestr zmian w biuletynie

31.12.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dane przestrzenne tworzone dla planów miejscowych do katalogu Zbiory danych przestrzennych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zbiory danych przestrzennych do katalogu AKTUALNOŚCI [obwieszczenia/oferty pracy/ewidencja danych o środowisku] w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dane przestrzenne tworzone dla planów miejscowych do katalogu AKTUALNOŚCI [obwieszczenia/oferty pracy/ewidencja danych o środowisku] w menu przedmiotowym

02.12.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2021 do katalogu Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2021 do katalogu Budżet i sprawozdania w menu przedmiotowym

19.10.2020

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu WŁADZE GMINY [Burmistrz/Rada Miejska/jednostki pomocnicze] Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Drugi Zastępca Burmistrza do katalogu WŁADZE GMINY [Burmistrz/Rada Miejska/jednostki pomocnicze] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zastępca Burmistrza w menu podmiotowym (nowa nazwa Pierwszy Zastępca Burmistrza)

13.10.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

05.10.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Potwierdzanie umów dzierżawy do katalogu Załatwianie spraw w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna