Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 4.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 02.08.2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli wewnetrznych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Praca w Przedszkolu Sensorycznym w Świętej Katarzynie na stanowiska: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Pomoc Techniczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Usunięcie awarii posadowienia przyczółku mostu w ciągu ul. Odrzańskiej w Kotowicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY_Usunięcie awarii posadowieniaprzyczółków w ciągu ul. Odrzańskiej w Kotowicach.docx"
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie awarii posadowienia przyczółku mostu w ciągu ul. Odrzańskiej w Kotowicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zatwierdzenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIX/153/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIX/152/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75 2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.06.2017 t. w sprawie ustalenia form oraz specjalności, na które przyznane jest dofinansowanie w 2017 r. oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75 2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.06.2017 t. w sprawie ustalenia form oraz specjalności, na które przyznane jest dofinansowanie w 2017 r. oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 75 2017 Burmistrza Siechnic z dnia14.06.2017 t. w sprawie ustalenia form oraz specjalności, na któreprzyznane jest dofinansowanie w 2017 r. oraz maksymalnej kwotydofinansowania opłat.pdf
Dotyczy dokumentu:
DOSTAWA SYGNAŁU INTERNETOWEGO W GMINIE SIECHNICE ZGODNIE ZE WSKAZANYMI LOKALIZACJAMI Z ZAPEWNIENIEM SERWISU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty.pdf"

23.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert-M.Stanek-23.08.17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
DOSTAWA SYGNAŁU INTERNETOWEGO W GMINIE SIECHNICE ZGODNIE ZE WSKAZANYMI LOKALIZACJAMI Z ZAPEWNIENIEM SERWISU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zestawienie ofert-internet- MagdalenaStanek-23.08.17.pdf
Dotyczy dokumentu:
DOSTAWA SYGNAŁU INTERNETOWEGO W GMINIE SIECHNICE ZGODNIE ZE WSKAZANYMI LOKALIZACJAMI Z ZAPEWNIENIEM SERWISU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert-internet- MagdalenaStanek-23.08.17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – dz. nr 139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6 – Blizanowice-Trestno
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa skrzyżowania typu rondo polegająca na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa skrzyżowania typu rondo polegająca na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie awarii posadowienia przyczółku mostu w ciągu ul. Odrzańskiej w Kotowicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo zmiany dowóz uczniówniepełnosp-23.08.17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 100/3 Groblice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna