Rejestr zmian w biuletynie

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup półki dyskowej oraz kart kryptograficznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic o działalności lobbingowej w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o zmianie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla zadania inwestycyjnego "Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach - pomoc rzeczowa" wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice – os. Jarzębinowe Groblice w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i rozpoczęcie budowy chodnika Groblice os. Jarzębinowe wzdłuż drogi krajowej” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOKUMENTACJA.zip"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice – os. Jarzębinowe Groblice w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i rozpoczęcie budowy chodnika Groblice os. Jarzębinowe wzdłuż drogi krajowej” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory - podkategorie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wyborców - Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wyborców - Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Cedrowej w Radwanicach, gmina Siechnice wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu dla zgłoszenia obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert-ul. Cedrowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania poziomego i pionowego oraz awaryjne oznakowanie robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert-oznakowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy odbędzie się 19.02.2018 r. - godz. 17.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 20.02.2018 r. - godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 20.02.2018 r. - godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy odbędzie się 19.02.2018 r. - godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru 5 02 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IPU ul. Miodowa Iwiny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiacych mieszkaniowy zasób Gminy Siechnice w formie świadczenia rzeczowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiacych mieszkaniowy zasób Gminy Siechnice w formie świadczenia rzeczowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 22 lutego 2018 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.02.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe - sprzątanie ulic.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe - sprzątanie ulic.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy SPRZĄTANIE ULIC 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 07.02.2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach na rok 2018 oraz informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 08 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 12.02.2018 roku w sprawie zmiany załacznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna