Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Urząd Miejski w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej nr XXVII/20 zaplanowana wcześniej na dzień 21 maja 2020 r., odbędzie się 28 maja 2020 r. Sesja w zdalnym trypie obradowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinie RIO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala V.40.2020 w sprawie opinii o sprawozdaniuwykonania budżetu Gminy Siechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przewóz z opieką uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych we Wrocławiu i Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie w roku szkolnym 2020/2021 i roku szkolnym 2021/2022 z podziałem na dwa zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Iwinach przy ul. Miodowej 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz 46...pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Iwinach przy ul. Miodowej 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ 46.pdf

07.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o zmianach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 62 2020 z dnia 06 maja2020 r..pdf"

06.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Iwinach przy ul. Miodowej 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumentacja 46_2020.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt umowy _42 - zad. 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 42-projekt umowy zad. 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Iwinach przy ul. Miodowej 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.: Remont ul. Pogodnej w miejscowości Iwiny, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb -N I kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb- NDS I kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S I kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S I kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z I kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa 400 szt. worków do podlewania drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty_400 worków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej – etap I w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej – etap I w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wprowadzonych zmianch 05.05.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 61 2020 z dnia 29kwietnia 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 4.05.20 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” wraz z opracowaniem projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie z otawarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż 16 telemetrycznych stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Siechnice wraz z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert 05052020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1943D w miejscowości Ozorzyce w zakresie chodnika”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 4.05.20 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej dla masztu telefoni P4 w Iwinach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI/224/20 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/221/20 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/222/20 w spawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/222/20 w spawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/223/20 w sprawie powołania doraznej komisji rady miejskiej ds statutu gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/220/20 w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Siechnice w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/218/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek do uchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/219/20 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/220/20 w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Siechnice w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/218/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/219/20 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/217/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/218/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/216/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/215/20 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/214/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych KMP we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... następna