Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadnia publicznego pn.: „STOP NUDZIE II" złożona w trybie art. 19 a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż 16 telemetrycznych stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Siechnice wraz z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienia 16 stacji telemetrycznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA DODATKOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zestawienie zmian w funduszu.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rachunek zysków i strat.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja dodatkowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik bilans.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała XXV.215.20 RM w Siechnicach z dnia 24kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwale budzetowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXV.215.20 RM w Siechnicach z dnia 23kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwale budzetowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz wymiany stolarki drzwiowej w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach z podziałem na zadania : 1. Zadanie 1. Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej . 2. Zadanie 2. Wykonanie systemu oddymiania i konstrukcji pod klapę dymową wraz z wymianą stolarki drzwiowej p.poż. , oraz pozostałe prace wg projektu budowlano-wykonawczego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert 38 ..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inne informacje publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXIII/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXII/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXI/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia terenów publicznych na terenie Gminy Siechnice stanowiącego własność Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 247/4 Siechnice – 03.07.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej – etap I w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar_robot.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej – etap I w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyjaśnieniach 2904.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont mostu drogowego przez rzekę Zieloną w ciągu drogi gminnej ul. Starowiejska, m. Radwanice, gm. Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert 37 ..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inne informacje publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXV.215.20 RM w Siechnicach z dnia 24kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwale budzetowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 57 2020 z dnia 24kwietnia 20 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020 GminySiechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna w podziale na zadania: Zadanie 1: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice Zadanie 2: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o unieważnieniu - Zadanie 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna w podziale na zadania: Zadanie 1: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice Zadanie 2: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o unieważnieniu - Zadanie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa siatki leśnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DO WSZYSTKICH ZAPYTAŃ załącznik do SIWZ klauzulaRODO.docx"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.39.2019 z 24.05.19 dot. centrów przesiadkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp.39.pdf"

poprzednia ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... następna