Rejestr zmian w biuletynie

01.07.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ePUAP do katalogu PORADNIK INTERESANTA w menu przedmiotowym

28.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych do katalogu Podatki i opłaty w menu przedmiotowym

27.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Postępowania o udzielenie zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna do katalogu GOPS / Pomoc Społeczna w menu podmiotowym

13.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybory do Izb Rolniczych 28 lipca 2019 r. do katalogu WYBORY i REFERENDA w menu przedmiotowym

05.06.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Odpowiedzi na interpelacje 2019 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Odpowiedzi na interpelacje)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Odpowiedzi na interpelacje 2019 do katalogu RADA MIEJSKA W SIECHNICACH w menu przedmiotowym

22.05.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu SPRAWOZDANIA w menu przedmiotowym (nowa nazwa SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU)

21.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu RAPORT O STANIE GMINY do katalogu RAPORT O STANIE GMINY / SPRAWOZDANIA w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna