Rejestr zmian w biuletynie

20.05.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zamówienia publiczne do katalogu JOSZ / Oświata w menu podmiotowym

13.05.2015

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Przetargi w menu podmiotowym (nowa nazwa Zamówienia publiczne)

02.04.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zapytania archiwalne do katalogu Postępowania o udzielenie zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Rejestru działalności regulowanej w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Ewidencja danych o środowisku w menu przedmiotowym

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ...następna