Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja o przedłużenie trasy linii autobusowej nr 870 o miejscowość Żerniki Wrocławskie (wpływ do Urzędu w dniu 20 listopada 2019 r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie z otwarcia ofert.pdf"

27.11.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących i drukujących wraz z systemem zliczania kosztów druku i dostawą materiałów eksploatacyjnych transportem Wykonawcy lub na jego koszt
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących i drukujących wraz z systemem zliczania kosztów druku i dostawą materiałów eksploatacyjnych transportem Wykonawcy lub na jego koszt
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących i drukujących wraz z systemem zliczania kosztów druku i dostawą materiałów eksploatacyjnych transportem Wykonawcy lub na jego koszt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa systemów operacyjnych oraz akcesoriów IT na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic z dnia 25 listopada 2019 r. dotycząca numerów oraz granic okręgów wyborczych oraz obwodów głosowania, liczbie mandatów przypadających na okręg wyborczy, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Rady Osiedla Radwanice zarządzonych na dzień 14 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja Burmistrza Siechnic z dn. 25.11.2019r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic z dnia 25 listopada 2019 r. dotycząca numerów oraz granic okręgów wyborczych oraz obwodów głosowania, liczbie mandatów przypadających na okręg wyborczy, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Rady Osiedla Radwanice zarządzonych na dzień 14 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radwanice INFORMACJA - obwody głosowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Okręg wyborczy w miejscowości Radwanice - numer okręgu, granice okręgu wyborczego, liczba mandatów, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Radwanice.pdf
Dotyczy dokumentu:
Okręg wyborczy w miejscowości Radwanice - numer okręgu, granice okręgu wyborczego, liczba mandatów, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radwanice INFORMACJA - obwody głosowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i posadzenie 255 sztuk drzew na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/159/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele m
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarz nr 1352019 z dnia 22.11.2019.pdf"

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzielonych wyjaśnieniach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące podstawowej kwoty dotacji - listopad 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących i drukujących wraz z systemem zliczania kosztów druku i dostawą materiałów eksploatacyjnych transportem Wykonawcy lub na jego koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/159/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/159/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVI 159 19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/159/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/158/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/159/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele m
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/158/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie organizacji wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Radwanice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/155/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/154/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/153/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego „Układanka” w Świętej Katarzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/154/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/153/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego „Układanka” w Świętej Katarzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/152/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/151/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/150/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/151/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/149/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/150/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/148/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/149/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/148/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/147/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/145/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/147/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/145/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/146/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/145/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna, Gmina Siechnice w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice, Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WZÓR Zgłoszenie kandydata na RADNEGO w wyborach do Rady Osiedla Radwanice, zarządzonych na dzień 14.12.2019 r. oraz lista poparcia kandydata w wyborach do Rady Osiedla Radwanice, zarządzonych na dzień 14.12.2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WZÓR Zgłoszenie kandydata na CZŁONKA Obwodowej Komisji Wyborczej, w wyborach do Rady Osiedla Radwanice zarządzonych na dzień 14.12.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WZOR Zgloszenie kandydata na RADNEGO Rady OsiedlaRadwanice.pdf
Dotyczy dokumentu:
WZÓR Zgłoszenie kandydata na CZŁONKA Obwodowej Komisji Wyborczej, w wyborach do Rady Osiedla Radwanice zarządzonych na dzień 14.12.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WZOR Rawdwanice zgłoszenie kandydata do RadyOsiedla Radwanice.doc
Dotyczy dokumentu:
WZÓR Zgłoszenie kandydata na CZŁONKA Obwodowej Komisji Wyborczej, w wyborach do Rady Osiedla Radwanice zarządzonych na dzień 14.12.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZOR Zgloszenie kandydata na CZLONKA OKW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WZÓR Zgłoszenie kandydata na CZŁONKA Obwodowej Komisji Wyborczej, w wyborach do Rady Osiedla Radwanice zarządzonych na dzień 14.12.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZOR zgłoszenia kandydata na członka OKW.doc"
Dotyczy dokumentu:
WZÓR Zgłoszenie kandydata na CZŁONKA Obwodowej Komisji Wyborczej, w wyborach do Rady Osiedla Radwanice zarządzonych na dzień 14.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Siechnic z dnia 25 listopada 2019 r. dotycząca numerów oraz granic okręgów wyborczych oraz obwodów głosowania, liczbie mandatów przypadających na okręg wyborczy, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Rady Osiedla Radwanice zarządzonych na dzień 14 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KALENDARZ WYBORCZY - wybory uzupełniające do Rady Osiedla Radwanice, zarządzone na dzień 14 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Okręg wyborczy w miejscowości Radwanice - numer okręgu, granice okręgu wyborczego, liczba mandatów, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Radwanice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Radwanice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Radwanice w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory - podkategorie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Zapytanie ofertowe – Dostawę i montaż 5 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na działce nr 92/24 w Łukaszowicach, gmina Siechnice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... następna